Bra att veta före utsättning av hund

Innan första utsättningen startar planerar vi rutinerna, typ av hund m.m. tillsammans med er. Detta kallas utsättningsplanering. Vi upprättar avtal, ansvarsdelar i anläggningen och går tillsammans genom rutinerna för eventuellt nattliga leveranser osv.

Bra att veta före utsättning av hund

Innan första utsättningen startar planerar vi rutinerna, typ av hund mm tillsammans med er. Detta kallas utsättningsplanering. Vi upprättar avtal, ansvarsdelar i anläggningen och går tillsammans genom rutinerna för ev, nattliga leveranser osv.

Hotbild

Vi går igenom vilken typ av hotbild ni har. Denna varierar ofta och det beror bland annat på vilken typ av produkter som är eftertraktade hos er.

Olika typer

Det finns olika typer av vakthundar. Hundarna klassas in i Vakthund 1 – 3.

Stakethund & larmhund. Larmhunden varnar genom skallgivning dvs, påkallar uppmärksamhet.

Klass 3 är motsatsen och mycket svår att forcera.

Säkerhet

Vid all utsättning kontrolleras alla dörrar, staket, grindar m.m. Innan hundskötaren lämnar hunden för att bevaka er anläggning, säkras dörrar och andra passager.

Larm och bevakning

En vakthund är ett komplement till både larm och bevakning. Befintliga inbrottslarm och bevakningsrutiner behöver inte tas bort.

 

Hotbild

Vi går igenom vilken typ av hotbild ni har. Denna varierar ofta och det beror bland annat på vilken typ av produkter som är eftertraktade hos er.

Olika klasser

Det finns olika typer av vakthundar. Hundarna klassas in i Vakthund 1 – 3.

Stakethund & larmhund. Larmhunden varnar genom skallgivning dvs, påkallar uppmärksamhet.

Klass 3 är motsatsen och mycket svår att forcera.

Säkerhet

Vid all utsättning kontrolleras alla dörrar, staket, grindar m.m. Innan hundskötaren lämnar hunden för att bevaka er anläggning, säkras dörrar och andra passager.

Larm och bevakning

En vakthund är ett komplement till både larm och bevakning. Befintliga inbrottslarm och bevakningsrutiner behöver inte tas bort.

 

Vi utbildar våra hundar till bra vakthundar

Utbildade & utrustade

Alla våra vakthundar dresseras och underhållstränas. De är även utrustade med GPS. Vilket gör att vi kan ha fullständigt koll när de är ute på objekten.

Stort antal

Vi erbjuder ett stort antal vakthundar.
Tillsammans hjälper vi dig välja rätt.

trygghet-vakthund-sakerhet-alarm-eks-vakthundar
trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Positiv dressyr

Vi har genom positiv dressyr, utvecklat vakthunden att direkt avvisa alla den anser obehöriga  från platsen. 

Stort antal hundar

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Vi erbjuder ett stort antal vakthundar. Tillsammans hjälper vi dig välja rätt.

Utbildade

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Alla våra vakthundar dresseras och underhållstränas. De är även utrustade med GPS. Vilket gör att vi kan ha fullständigt koll när de är ute på objekten.

Positiv dressyr

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Vi har genom positiv dressyr, utvecklat vakthunden att direkt avvisa alla den anser obehöriga  från platsen.