Många fördelar med vakthund

Ofta har inbrottet redan skett när väktare eller polis väl anländer till platsen. Eftersom hunden redan finns  på plats finns ingen direkt utryckningstid. Vakthunden är ständigt alert vilket resulterar i att inbrottsförsöket avstyrs. Detta minimerar skadegörelse, förhindrar inbrott och ni slipper onödiga kostnader.

schafer-vakt-bevakning-eks-vakthund

Många fördelar med vakthund

Ofta har inbrottet redan skett när väktare eller polis väl anländer till platsen. Eftersom hunden redan finns  på plats finns ingen direkt utryckningstid. Vakthunden är ständigt alert vilket resulterar i att inbrottsförsöket avstyrs. Detta minimerar skadegörelse, förhindrar inbrott och ni slipper onödiga kostnader.

Fördelar med vakthundar

Ofta har inbrottet redan skett när väktare eller polis väl anländer till platsen. Eftersom hunden redan finns  på plats finns ingen direkt utryckningstid. Vakthunden är ständigt alert vilket resulterar i att inbrottsförsöket avstyrs. Detta minimerar skadegörelse, förhindrar inbrott och ni slipper onödiga kostnader.

Fördelar med vakthundar

Utbildade vakthundar

Ofta har inbrottet redan skett när väktare eller polis väl anländer till platsen. Eftersom hunden redan finns  på plats finns ingen direkt utryckningstid. Vakthunden är ständigt alert vilket resulterar i att inbrottsförsöket avstyrs. Detta minimerar skadegörelse, förhindrar inbrott och ni slipper onödiga kostnader.

Vaktar både inom- och utomhus

Hundarna är utbildade att vakta de område som de arbetar på och släpper endast in och ut våra säkerhetsmän.

Komplement till befintliga bevakningsrutiner

En vakthund är ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till de etablerade larm och bevakningsrutiner som din verksamhet redan har.

hund-bevakning-hund-tryggt-eks-vakthundar-skane

Vi erbjuder fullständig service

Vi sätter ut hundarna efter att ni har lämnat verksamheten och hämtar hundarna innan ni anländer för dagen.

Komplettera med vakthund

Vid komplettering av företagsskyddet med vakthund behöver normalt endast små förändringar ske av de befintliga rutinerna. Exempelvis ronderingstiderna av lokalerna kan behöva anpassas.

bevakning-vakthundar-eks-vakthundar-skane-landskrona

GPS på alla hundar

Alla våra hundar är utrustade med GPS-larm. På så sätt har vi fullständig kontroll på våra hundar när de är ute på objekten.

Vaktar både inom- och utomhus

Hundarna är utbildade att vakta de område som de arbetar på och släpper endast in och ut våra säkerhetsmän.

Komplement till befintliga bevakningsrutiner

En vakthund är ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till de etablerade larm och bevakningsrutiner som din verksamhet redan har.

Vi erbjuder fullständig service

Vi sätter ut hundarna efter att ni har lämnat verksamheten och hämtar hundarna innan ni anländer för dagen.

Komplettera med vakthund

Vid komplettering av företagsskyddet med vakthund behöver normalt endast små förändringar ske av de befintliga rutinerna. Exempelvis ronderingstiderna av lokalerna kan behöva anpassas.

GPS på alla hundar

Alla våra hundar är utrustade med GPS-larm. På så sätt har vi fullständig kontroll på våra hundar när de är ute på objekten.

Stort antal hundar

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Vi erbjuder ett stort antal vakthundar. Tillsammans hjälper vi dig välja rätt.

Utbildade

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Alla våra vakthundar dresseras och underhållstränas. De är även utrustade med GPS. Vilket gör att vi kan ha fullständigt koll när de är ute på objekten.

Positiv dressyr

trygghet-vakthund-sakerhet-eks-vakthundar

Vi har genom positiv dressyr, utvecklat vakthunden att direkt avvisa alla den anser obehöriga  från platsen. 

Boka ett möte

Boka ett möte via telefon eller mail för att få mer information om hur vi arbetar. Du kan även ställa frågor.